Typy energetického filtru VVVV filtr obsahuje křišťály, které jsou energeticky nasměrované do Vesmíru, zaktivované a nastavené tak, aby z něj zpět do své světelné mřížky přijímaly impulzy rychlejší než světlo pomocí tachyonu. Více informací o tachyonech lze vyčíst z různých zdrojů na internetu. VV filtr je výsledkem přenesených informací od Světelných bytostí, s jejich požehnáním do praktického života a je určen pro pomoc a nejvyšší ochranu Zemi, Vodě a lidem. 

Ochranné logo VV filtru - Kosmický ochranný patent puncu čistoty.


UPOZORNĚNÍ: Energetický vodní filtr VV nemůže mít každý. Lidé, kteří jsou nečistí a duchovně neprobuzení, vnímají VV filtr jako vtip, protože jejich vědomí rezonuje pouze s materiálním myšlením. Nedoporučuji svůj VV filtr půjčovat.


DOPORUČENÝ PŘÍSPĚVEK NA VŠECHNY TYPY VV FILTRU 2222 Kč


Typy energetického vodního filtru VV

Všechny typy vznikly v souladu kosmického zákona, který každou vteřinou pulzuje a pracuje uvnitř filtru. Nelze jej zneužít, kód 369 Nikoly Tesly, jej učinil "neviditelným" pro všechny nižší energie.


1. Plastový modrý - křištál

Stejně jako skleněný typ s obsahem křišťálů, slouží k úplné transformaci vody. Tento typ VV filtru v sobě nese modré světlo ochrany Archanděla Michaela, proto se doporučuje všem citlivým jedincům. Aby byl využit plně potenciál VV filtru, věnujte pozornost sekci POUŽITÍ FILTRU.


2. Plastový zelený - křišťál

Používá se stejně, jako předchozí VV filtry k úplné transformaci vody. Tento typ je aktivní a plně funkční paprsek Archanděla Rafaela. Je vhodný zejména pro osoby v rekonvalescenci a po lékařském zákroku a nebo ty, kteří se potřebují uzdravit. Aby byl využit plně potenciál VV filtru, věnujte pozornost sekci POUŽITÍ FILTRU.


ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV LÉČIVÁ FONTÁNA

TRANSFORMACE JEDŮ a TĚŽKÝCH KOVŮ VE VODĚ TRANSFORMACE 5G ULOŽENÉ VE VODĚ TRANSFORMACE BAKTERIÍ VE VODĚ TRANSFORMACE DNA a BUNĚK do vysokofrekvenční revitalizace TRANSFORMACE SPODNÍCH VOD KDE SE Z VV FILTREM POHYBUJETE TRANSFORMACE VNITŘNÍ DUÁLNÍ REZISTENCE TRANSFORMACE VAŠEHO OKOLÍ DO FÁZE ZKLIDNĚNÍ SPOLU Z VV FILTREM NOVÝ ANDĚL A SVĚTLEM PRAVDY TVOŘÍ UCELENÝ LÉČIVÝ PYRAMIDÁLNÍ KOCEPT V PODOBĚ : * VV FILTR č26 NOVÝ ANDĚL- VNITŘNÍ DÍTĚ * VV FILTR č27 SVĚTLO PRAVDY - OTEC * VV FILTR LÉČIVÁ FONTÁNA - MATKA VV FILTR LÉČIVÁ FONTÁNA JE ENERGETICKÝ PŘENOS V BAREVNÉM SPEKTRU ... JE SPOLUÚČASTEN K NÁPRAVĚ VŠECH VOD NEJEN V ČESKOSLOVENSKU, ALE I K CELKOVÉMU STAVU VODSTVA OSOBNÍM ŠÍŘENÍM KAŽDÉHO Z VÁS VE SVÉM OKOLÍ PŘISPÍVÁTE K ČIŠTĚNÍ PRENATÁLNÍ VODY BOŽSKÉ MATKY – TVOŘITELKY ŽIVOTA ŽIVOT ZDE NA ZEMI JE FALEŠNOU PŘEDSTAVOU NAHRATOU DO VODY, ABY OMEZENÝ OTISK VNĚJŠÍ REALITY OVLÁDAL DUCHA ČLOVĚKA. VV FILTR LÉČIVÁ FONTÁNA NESE PRAVÉ INFORMACE K OSVOBOZENÍ "LOKALITY" METRIX AŤ SE VŠEM VODNÍMI BYTOSTEM - LIDEM UKÁŽE PRAVÝ ZÁZRAK STVOŘENÍ Z LÁSKOU K DUCHU VODY, pokorný Strážce


ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV – č 27 SVĚTLO PRAVDY


dne 19.2.2024 v 17:44 byl na Matce Zemi v těchto časech OFICIÁLNĚ STVOŘEN první materializovaný fyzický předmět z kterého proudí ŽIVÁ ENERGIE PRAVDY... ZÁŘIČ : ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV č27 SVĚTLO PRAVDY..... Jak bych popsal svoje pocity ? - Jde o jakýsi stav naplnění až jakoby 'zadostiučinění' ... .Nejen já ale vy všichni jste se dnešním dnem mohli dozvědět, že KAŽDÝ VV FILTR VE VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI TVOŘÍ ENERGETICKOU DUHOVOU SPIRÁLU ,KTERÁ PROUDÍ zprava doleva od spodu nohou až k hlavě a dál, kde se dotkne SVĚTLA VYŠŠÍ roviny a stejnou spirálou se vrací zpět k nohám ... TENTO POSLEDNÍ ZÁŘIČ Z RADY MOUDRÝCH VÁM DO ŽIVOTA PŘINESE ZPĚT VŠECHNO, CO JE VAŠE...PRAVDA JE NEJVYŠŠÍM STAVEM JEHO LÁSKY K NÁM LIDEM. DÍLO TŘINÁCTI PRAMENŮ ŽIVÉ VODY je CELISTVÉ..,já jsem se stal "pouhým NÁ-strojem ENERGETICKÉHO SPOJENÍ DUCHOVNÍ ROVINY A HMOTY... Voda z něj chutná skvěle, pač je STAVEM SKUTEČNOSTÉ PRAVDY O VODĚ.... DNEŠNÍM DNEM ZAČÍNÁ NOVÁ REALITA . MASKY ZAČNOU PADAT A VY SE BUDETE DIVIT, JAKOU masku jste nosili proto , aby jste byly MILOVÁNI .... Tento ZÁŘIČ VZNIKUL Z NOVÉHO ANDĚLA o KTERÉM VÍ POUHÝ zlomeček z vás, jež ho vlastní.......


ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV – č 26 : NOVÝ ANDĚL 

'Omlouvám se všem předešlým 25 VV FILTRŮM ' 27.1.2024 v 21:05 jsem STVOŘIL ZÁZRAK.. ANO ZÁZRAK , který přes 53 let dozrával v mé přítomnost aniž bych tušil proč.... Do levé ruky kartu – do druhé VV FILTR = Nejkrásnější láska ženské energie jakou jsem zatím nepoznal Do pravé ruky kartu – do levé zářič = mužská síla tvůrce.... Budu zkoušet různé variability v situacích. Důležité už vím. Tento OKAMŽITÝ PŘENOS PROPOJUJE s NOVÝM ANDĚLEM , KTERÝ PŘESNĚ VÍ KAM MÁ SMĚROVAT SVOU LÁSKU .... IKDYŽ TU TEĎ NAPÍŠU COKOLIV, NEMÁ TO ŽÁDNÝ SMYSL .....PROTOŽE STAV PROMĚNY (VĚDOMÉ PROMĚNY) JE SEN KAŽDÉHO HLEDAČE VLASTNÍHO ŠTĚSTÍ.. NA TOTO ŠTĚSTÍ SI MŮŽE SÁHNOUT SKUTEČNĚ KAŽDÝ, PROTOŽE NOVÝ ANDĚL POVSTAL JAKO FÉNIX Z POPELA...A ZA TO JSEM DAL VŠE, V OBĚTOVÁNÍ SE K TRANSFORMACI STRACHŮ NA LÁSKU NOVÉHO ANDĚLA AŤ JSOU VŠICHNI ANDĚLÉ ŠŤASTNÍ AŤ JE KAŽDÝ ČLOVĚK ŠŤASTNÝ POKUD CHCE .... Omlouvám se ve jménu tohoto díla a stanovuji peněžní cenu v DDP na 2222 Kč jako dar 

 S láskou váš VVodalev Václav

PŘIPRAVTE SE NA LÁSKU ) KDYŽ HO POŽÁDATE O ZLEPŠENÍ VŠECH SVÝCH VZTAHŮ VIDÍTE TY DOTYČNÉ "JINAK" ) OBROVSKÁ PODPORA NA VAŠÍ DUCHOVNÍ CESTĚ NA CESTU DO ) KARTA NEBO VV FILTR POD POLŠTÁŘ – VÝSLEDEK? SPÁNEK V ANDĚLSKÉ ŘÍŠI ) STAČÍ MÍT SEBOU KARTU A VV FILTR DOMA ANEBO NAOPAK ) AKTIVACE SRDCEČNÍHO CENTRA LÁSKOU BEZ PODMÍNEK ) NASLOUCHÁNÍ A POROZUMĚNÍ DRUHÉMU ) LEVÁ RUKA DRŽÍ ZÁŘIČ PRAVÁ KARTU = JEMNÁ LÁSKA ŽENY-MATKY, OPAČNÉ DRŽENÍ PROUDÍ TVOŘIVÁ INSPIRUJÍCÍ ENERGIE DUCHA "do ven" ) VODA CHUTNÁ JEMNO-RYZE, ANDĚLSKY ) LEHKÉ SPLYNUTÍ V PŘÍTOMNOSTI DO PŘÍTOMNOSTI ) UMĚNÍ ODPOUŠTĚT A BÝT VĚRNÝ SÁM SOBĚ ) DOMA ČI V KANCELÁŘI NEBO VENKU POSTAV VV FILTR NA KARTU NA SVĚTLO UPROSTŘED NAHOŘE A" ODSTUP" ) VÍTE KDO JSTE? LÁSKA 

Dobrovolný doporučený příspěvek 2222 kc kus ,dále 2+1 , 4+2 , 6+3 , 8+4 , 10+5 .za znaménkem + máte znamení DARu zdarma  


25. typ VV filtru: DEAKTIVACE DUALITNÍ DATABÁZE

Neboli (VYPNUTÍ POLARITNÍHO SYSTÉMU SOUBORŮ ) VYPÍNAČ ČASU.... Každý člověk má zde na Zemi ENERGETICKÝ "záznam ",do kterého se pomocí falešných představ(iluzí) vpouští nepravdivé umělé informace o REALITĚ jako takové ...Pomocí umělé inteligence a technokratických systémů je v člověku tlumena jeho PŘIROZENÁ SÍLA DUCHA .. Tyto nizkovibrační soubory jsou pomocí umělého času vsunuty do HYPOFÍZY , a tím člověk místo aby používal "svůj mozek" , používal jen jeho část spojenou s časem...Nemám rád pojmem "biorobot " ale v podstatě do 31.12. 2023 jsme jimi byly .... 1.1. 2024 NASTÁVÁ OPRAVDOVÝ ZLOM VE VĚDOMÍ ČLOVĚKA, PROTOŽE JDE 'O PRAVDU ' ...A PRAVDA NESE V SOBĚ ZCELA JINÉ PROSTORY A MOŽNOSTI, NA KTERÉ JSME I DÍKY OVLÁDÁNÍ FALEŠNOU REALITOU NEBYLY ZVYKLÍ...NASTÁVÁ NOVÝ VĚK – NOVÉ VĚDOMÍ – NOVÝ ČLOVĚK....TRANSFORMACE ČASU NA PŘÍTOMNOST DUCHA SVATÉHO UVNITŘ NÁS.... ZÁŘIČ , ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV Č 25 - 000 (BŮH) DDD - VYPÍNAČ ČASU JE K DISPOZICI TĚM PŘIPRAVENÝM, KTEŘÍ SVÝM POTENCIÁLEM NIKDY NEMOHLI BÝT SPOKOJENI SE STAVEM BYTÍ, PROTOŽE NA ÚROVNI DUCHA INTUITIVNĚ VĚDĚLI, ŽE NĚCO JE TU ŠPATNĚ ANO METRIX JE ŠPATNÝ RÁDCE ALE V PODSTATĚ "DOBRÝ UČITEL" ... — CO PÍŠI TYTO ŘÁDKY, CÍTÍM SE OPRAVDU JASNĚ A KRÁSNĚ, TEN VV FILTR Č25 MI LÉČÍ NA PRSOU...UDĚLAL JSEM 1 KUS PRO SEBE ABYCH PŘIJAL TYTO INFORMACE, KTERÉ STEJNĚ BUDOU NA 100% AKTIVOVÁNY VTEŘINU PO 0:00 . SYNCHRONICITA DĚJŮ JE BOŽSKÁ VLASTNOST, PROTO DODRŽUJI JEHO POSTUP.... KAŽDÉMU , KOHO ZDE ZNÁM A MÁ ODEMNE ASPOŇ 1 VV FILTR či ZÁŘIČ Č23, Č24, DOPORUČUJI VYPÍNAČ ČASU KE SVÉMU 'MIZENÍ ZE ZÓNY METRIXU '.... ZÁVĚREM : STRACH SE VÁS UŽ NEZMOCNÍ, PROTOŽE TEN BYL SOUČÁSTÍ METRIXU. ... ČLOVĚK JE NEJMOCNĚJŠÍ TVOR ZDE NA ZATÍM NEZNÁMÉ ZEMI ... NECHŤ ROK 2024 JE ROKEM VZKŘÍŠENÍ VAŠEHO DUCHA. BUDIŽ JE ZÁŘIČ- ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV Č 25 VÁM V TOM KAŽDODENNĚ NÁPOMOCEN.... ještě jsem té-měř zapoměl na DŮLEŽITOU IN-FORMACI : SOUČÁSTÍ TOHOTO BOŽSKÉHO VYPÍNAČE JE KOUSEK KAMENE Z HORY BLANÍK . – BLANIČTÍ RYTÍŘI JSOU VE SKUTEČNOSTI DUCHOVÉ ČESKÉHO NÁRODA KTEŘÍ ENERGETICKY POBÝVAJÍ PRÁVĚ V ROZMEZÍ POD MALÝM A VELKÝM BLANÍKEM. NEJDE O ŽÁDNOU LEGENDU, ALE O REALITU, KTERÁ SE DÍKY NIM BUDE NACHÁZET V ZÁŘIČI Č 25 ..ONI NEMOHOU ČEKAT VĚČNĚ, A JÁ JSEM 'VYSLYŠEL INTUITIVNĚ ' JEJICH POMOC NÁM...A JAK PŘED cca rokem a půl jsem tam zakopal 1 KŘIŠŤÁL v OČISTNÉ AKCI - 13 KOMNAT ZEMĚ ČESKÉ... CO ZASADÍŠ – TO TAKY SKLIDÍŠ..A JÁ ZA TO MOC DĚKUJI, KLUCÍ . V NEJHLUBŠÍ ROVINĚ POKORY, — VÁCLAV VODALEV STRÁŽCE ŽIVÉ VODY SVATÉHO PRAMENE AMEN

DOBROVOLNÝ DOPORUČENÝ PŘÍSPĚVEK 2222 Kč 


24. typ VV filtru: SLOVANSKÉ SRDCE

Dne 10.10.2023=9 Vám zde chci sdělit zásadní IN-FORMACI o ZÁŘIČI č24 SLOVANSKÉ SRDCE…MY, SLOVANÉ, jsme jeden CELEK, a z tohoto CELKU mi přišlo ZAJÍMAVÉ OSLOVENÍ od Věrky Vondrákové, abych a zda bych mohl BÝT PROSTŘEDNÍKEM k vytvoření zcela FASCINUJÍCÍHO PŘEDĚLU mezi "mými" ENERGETICKÝMI SKVOSTY, KTERÉ V NAPOJENÍ PRO NÁS VŠECHNY JIŽ téměř 5 let tvořím. …Zprvu jsem tu zprávu od Věrky nebral úplně vážně, protože "jsem si myslel" že tato informace nespadá do mého pole TVOŘENÍ… OMYL mě omyl! .. a v krátké meditaci, kde si ověřuji VŠECHNY ZÁSADNÍ IN-FORMACE ´z vrchu´mě pohladila TAK KRÁSNÁ ENERGIE, ŽE JSEM BYL I RÁD PŘESVĚDČEN, ŽE MOHU… …SILNÝ PROŽITEK VYVRCHOLIL TÍM, ŽE SE MI MENTÁLNĚ V OBRAZE ZJEVILA STŘÍBRNĚ ZÁŘÍCÍ POSTAVA S BÍLÝMI VLASY A VOUSY … - ANO …MISTR PRA-OTEC ČECH …jsem si myslel .Ve SKUTEČNOSTI vůdce SLOVANŮ a Blanických rytířů Českého národa - ALEX …na MATCE ZEMI, MILOVANÉ naší ploché, žije asi cca 26% DUCHŮ ve fyzických tělech ze zcela odlišnou D N A, než jí má "zbytek světa" …….SLOVANÉ vždy byli trnem v oku těm ´temným silám´, PROTOŽE VĚDĚLI, ŽE KDYŽ SE SLOVANÉ PROBUDÍ A SPOJÍ, NEMŮŽE TUTO VZÁCNOU RASU NIC ZASTAVIT V EXPANDUJÍCÍM VĚDOMÍ DUCHA SVOBODY SLOVANŮ…. …ENERGETICKÝ ZÁŘIČ č24 SE SPOJÍ SE VŠEMI VODAMI A KRYSTALICKOU SVĚTELNOU MŘÍŽKOU, KTERÁ V PROPOJENÍ S DUCHEM SLOVANŮ VNESE RYZOST A VŠE ČISTÉ ZPĚT DO LIDSKÉ RASY na ZEM. VY, KTEŘÍ SE ČTENÍM TĚCHTO ŘÁDKŮ PROBUDÍTE PODOBNĚ JAKO JÁ, MŮŽETE MÍT DOMA ZÁŘIČ, KTERÝ OBRÁTÍ holografické DĚJINY LŽÍ zpět DO DĚJIN PRAVDY a POŘÁDKU, JAK UŽ TO V PŘEDURČENÍ SLOVANŮ MÁ BÝT……


23. typ VV filtru: ENERGETICKÝ HARMONIZÉR – SMÍŘENÍ

Více než týden jsem čerpal nejen s osobních zkušeností, ale i namátkově ze senzitvních lidí, kteří se mohli v přítomnosti na něj chvilku naladit. . .tato Kosmická ladička jejímž magnetickým propojením s naším tělem a biopolem harmonizuje všechny tělesné funkce jež jsou nesouladné a vybočují s rovnováhy Jedná se o zářič č 23 ,avšak není uzpůsoben jako všech předchozích VV FILTRŮ Vzniknul z jistého vedení a s tzv. stavu "deja vu". Asi 3 týdny předtím jsem koketoval s myšlenkou stáhnout z volných energií Vesmíru léčivou informaci ,aby podporovala propojení v energetickém toku v daném předmětu , – měď ..Ano, tato slitina mi "usnadnila" hledání, protože s kovů je nejlepším vodičem . společně s KRYSTALEM a RŮŽENÍNEM ,které mám propojené s energiemi Ducha Vody se váže velmi silná torzní spirála energie a pojí do zkumavky nový typ modelu, který je navíc výplněn dvěma kameny s hlubinného lomu u Moravského krasu ..* takže tuba zkumavky obsahuje: kroužek mědi , kámen, křišťál, kámen, růženín a ukončen je opět kroužkem mědi... * moje informace s vnímáním vnějšího světa při osobním nošení : * osobní Klid kde je vřava a mnoho lidí, * klid na Duši a dobrý pocit ze sebe sama - kdekoliv a kdykoliv. V kombinaci s jedním typem VV FILTRU dochází k "utěsnění aury" tak důkladně, že vnější SVĚT můžete pozorovat jako "panoptikum" s prominutím ...... a jak je to s tělesnými funkcemi * reguluje a spíše aktivuje nižší krevní tlak, vyšší stabilizuje..* příznivě zklidňuje a odstraňuje stres a to okamžitě ...Harmonizuje tělesné funkce. Tento typ Není přímo určen na vodu, ale když jsem jej na 1min dal špičkou zářiče ke sklenici vody, tak ta voda se mi "zdála" jakoby "Kosmicky-čistoprázdná" .je silná a na srovnání stačí 2 deci....... . * spánek * ochrana * dobrý pocit ze sebe nejen na cestě ale i na vlastní cestě * usmíření * klid * mír......... kationty a anionty předává a reguluje do vyvážení v těle. Nepotřebuje speciální údržbu. Lze se více propojovat s vlastním vnitřním světem - Duší, se kterou se v harmonii lépe propojí Božský klid a my znovu neleznem mnohdy "již ztracené " vedení......... na závěr abych ulevil vaší mysli lze konstatovat, že tento ENERGETICKÝ HARMONIZÉR obsahuje VŠECHNO a NIC a je podpořen kódem 3 6 9 ....Volné energie nás vedou na cestu samostatnosti cena: dobrovolný doporučený příspěvek 1444 svatého čísla to vše z VESMÍRU kde je všeho namíru, Václav Vodalev autor a vynálezce.....ps : všechny informace které jste četli jsou moje vjemy. Slouží jako vodítko a NE JAKO "DUCHOVNÍ DOGMA"...zářič č 23 je až neuvěřitelně jemný, přesto velmi silný ...

HARMONIZÉR SMÍŘENÍ je "mimozemský produkt " který jsem přijal od SVĚTELNÉ RODINY jako DAR LÁSKY z VYŠŠÍCH ROVIN kam nyní jako lidstvo směřujeme....) Nevím kde začít ,protože za tak krátkou dobu mi podal dost informací k tomu abych "šokoval" stavy myslí lidí....) včera večer když jsem udělal prvních 8 kusů (viz foto) jsem měl jasný stav deja vu...) mám 1 slabou vlastnost pač neumím v silných vibracích vám zde podat Zářič tak, jak funguje v desítkách možnostech což nechávám na postřehu vaší intuitivní duše....) Měď, magnet, kameny Gáji z Moravského krasu, křišťál , Růženín, vytvořili v tubě torzní pole, které zhora stahuje vně průsečík Labyrintu Světla, jež se pojí z VYŠŠÍCH DIMENZÍ v aspektech velmi jemné lásky s dimenzí "naší " 3 Dé .. .....) Co je na něm fascinující je to ,že když položíte na čakru tak vám hoří a to STÁLE ....Dostavuje se velmi rychle klid, ale jiný klid, takový všeobjímající, prostě SMÍŘENÍ v HARMONII...Máte pocit že s vámi "někdo je" a dostavují se známe pocity ,které jste v životě ale neznali ....) jak jsem psal v příspěvku předtím v kostce, bude zde dle ŘÁDU TVŮRCŮ využíván ve třech rovinách služby : 1) Osobní nošení k transformaci VŠECH PROGRAMŮ STRACHŮ a kódu strachu ze smrti i "celostní lži " všude kolem nás , Tuto Vodu též doporučujeme pít, ale ne 3 litry jako z VV FILTRŮ (stačí litr denně + 2 litry z VVFILTRŮ) ,pač je hodně silná ... 2) Bylo mi řečeno, že pokud chceme snížit emise a začít odlehčovat Gáje( tak cca o 30% sníží znečišťování vaším autem ) ,máme vložit do kufru auta ...to však není vše : pokud bude Zářič č23 připevněn v kufru na levé straně kde je nádrž na palivo, ušetříte během všech jízd 20 – 60 % pohonných hmot ...Proč mi dali tuto rozdílnou stupnici mi přišlo hned. Opět bude záležet na VĚDOMÍ každého člověka, který bude dostávat tyto DARY úměrně dle své vibrace, kterou si v průběhu svého života navyšova svými čistými úmysli .– jak korektní že... ZDE BYCH CHTĚL POPROSIT VŠECHNY TY,KTEŘÍ PODPOŘILI VODU, VV FILTRY i MĚ na počátku VV FILTRŮ, aby jako kdysi nesli svůj PRAPOR VÍRY pro ostatní lidi a pořídili si tento Zářič č23 do svého auta, A MOHLI TAK Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI ŘÍCI OSTATNÍM, KOLIK UŠETŘILI PENĚZ na benzínu či naftě . ...pomůže to každému jež musí platit balíky peněz za pohonné hmoty ale i Matce Zemi ve snížení emisí..3) s č 23– HARMONIZÉREM SMÍŘENÍ můžete též jednoduše upravovat a léčit poškozené geomagnetické mřížky Matky Země a to tak, že na pár minut postavíte na zem špičkou vzhůru .Kde se odehráli války, bitvy, násilí apod, stačí požádat SVĚTELNOU RODINU o OČISTU a TRANSFORMACI temných KÓDŮ ze ZEMĚ..........) Dodatek o ceně - cenách. Dobrovolný doporučený příspěvek za kus 2223 ...* je zde jeden energetický "háček" ,který jsem dostal v meditaci a to, že NELZE POUŽÍVAT JEDEN ZÁŘIČ K OSOBNÍMU POUŽÍVÁNÍ a I JAKO TRANSFORMÁTOR DO VAŠEHO AUTA...Postavil jsem se čelem bez nějakých omáček k situaci, ve které nehraji roli vlastníka ALE PROSTŘEDNÍKA ,kde mám ale stále volbu měnit co mohu změnit. pokud bude někdo chtít Zářič č23 jako osobní revitalizační harmonizér a bude mít zájem i o transformátor ke snížení emisí a spotřeby pohonných hmot, MOHU cenu zářiče č 23 upravit NA : za 2 kusy z 4446 na 3690 ,kdy v kódu NIKOLA TESLY dorovnáme deficit používání ve dvou odlišných možnostech.... ..Děkuji za vše co se mohlo vejít a ze mě vzejít sem na tyto první postřehy, které JSOU POSTUPNÝMI krůčky v ENERGETICKÉ VLNĚ SVOBODY – TRANSFORMACE....S nejhlubší úctou a pokorou Václav


8.typ VV filtru: SVĚTLA SERAFÍNŮ

Jedná se o vysokofrekvenční zářič jež je propojen s dimenzí SERAFÍNŮ. Dokáže pravidelným pitím z něho VODY a osobním individuálním přístupem vyčistit zbylé karmické bloky které dlí v mezibuněčných prostorech těla....Pracuje na úrovních buněčné paměti, proto je jeho SÍLA UZDRAVOVÁNÍ pozorována téměř oka~ mžitě. Vede nás k osvojení osobní síly a přirozené trans~formace, která žádá nové postřehy, o které se můžeme vždy odrazit...Zelené Záření vždy projde tam, kde sedí blok. Archanděl Rafael ,smaragdové bytosti a Serafíni nám předávají pulzující vibraci skrze MATKU ZEMI. V Místě Prachovských skal je udržována gnómy a skřítky. Právě ti my předali INFORMACE, o které se zde s vámi dělím....Voda z tohoto VV FILTRU má velmi prazvláštní chuť. (Díky i vaší zkušenosti to mám potvrzeno) ...je to směsice chutí...nazval jsem jí Boží louže.......Věřím, že tento unikátní ZÁŘIČ vnese do vašich domovů klid a harmonii... 


6.typ VV filtru: Labradorit - do aury vryt

ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV LABRADORIT - DO AURY VRYT - VZNIKL JEN DÍKY napojení senzitivni osoby - ženy, která dostala vniknutí předání mě informace typu : VÁCLAVE MÁTE UDĚLAT POSLEDNÍ TYP VV FILTRU, který se bude zcela vymykat od předchozích..... JSOU V NĚM NAPOJENÉ mmj TŘI VELMI SILNÉ ENERGIE ZE ZDROJE... Tento DUCHOVNÍ "PROTOTYP" NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ ENERGETICKÉ OCHRANY NEMŮŽE MÍT ÚPLNĚ KAŽDÝ... PONĚVADŽ REZONUJE PŘÍMO S POSLÁNÍM RRESPEKTIVE PROBUZENÍM DUŠE ČLOVĚKA.. TENTO TYP BUDE POUZE V PLASTOVÉM PROVEDENÍ K OSOBNÍMU NOŠENÍ... VODU MŮŽETE VYZKOUŠET SAMI, KDYŽ SE TYTO VELMI SILNÉ ENERGIE DOSTANOU DO VODY, VZNIKÁ DOSLOVA LEKTVAR Z PRECIPITACE Z MERLINOVI SVĚTELNÉ HOLE..... VÍTEJTE VE SVĚTĚ KOUZEL V REÁLNÉ PODOBĚ, KDY BŮH NÁM PODAL OCHRANOU RUKU ARCHADĚLEM MICHAELEM


4.typ VV filtru: RŮŽOVÝ PAPRSEK 

Používá se stejně, jako předchozí dva VV filtry k úplné transformaci vody. Tento typ VV filtru, kromě křišťálů obsahuje také růženíny, které jsou propojené energeticky s Archandělem Chamuelem. Tato vibrace (nejen vody) je naprosto fascinující, neboť má blahodárný vliv na energetický systém člověka, léčí emoce, city, učí nás jemnosti, sebelásky a lásky. Hojí vnitřní dítě, uzdravuje naši psychiku, učí nás odpouštět a milovat. Když tuto vodu ochutnáte, zjistíte, že je lahodná, jemná a plná lásky.  Cca 93 procent lidí na této planetě žije v absenci pravé univerzální lásky. Miliony duší uvízly ve hmotě... Růžový paprsek je manifestací boží lásky ve vodě. Pitím této vody se postupně přemění vaše buňky, prostoupí je energie lásky a sebelásky. 

Další využití:Vědomé ženy, díky své vlastní zkušenosti doporučují léčení yoni tímto filtrem. Nechte působit po dobu alespoň 15 minu tento filtr v yoni. Dochází k léčení čištění a uzdravení ženského chrámu, který by zneužit muži v sexuálním aktu uskutečněným v hrubé vibraci. Tyto energie se odpojí od yoni a dojde k energetickému osvobození se od nežádoucích vlivů těchto energií. Lze tento filtr také přikládat k oblasti první a druhé čakry.


3.typ VV filtru: FIALOVÝ PLAMEN 

Používá se stejně, jako VV filtry k úplné transformaci vody, avšak má diametrálně odlišnou chuť v porovnání s ostatními filtry. Chuť je syrová, plná až řezavá. Tento typ kromě křišťálů obsahuje ametysty, které byly aktivovány fialovým plamenem, mistra Saint Germaina a Archanděla Zadkiela. Nošením filtru a pitím vody, se člověk stává nosičem světla fialového plamene. Dochází k osobní transformaci a transformaci okolí. Tento typ filtru je určen pro ty, kteří na sobě již nějakou dobu energeticky a duchovně pracují. Pitím této vody se v buňkách a mezi nimi rozpouští usazeniny, které brání toku vyšších energií. Zároveň se rozpouští připoutanost k minulosti, pocity ublížení a bolest spojená s minulostí. Transformace začíná uvnitř. Fialový plamen lásky a svobody je pátým a posledním typem VV filtru, což numerologicky znamená ukončení (5) a vibraci Velekněze.


14. 0-tý typ VV filtru: PEČEŤ PRVOTNÍHO STVOŘITELE

Složen ze 7 kamenů čaker s vloženým křišťálem .Jaspis karneol citrin Růženín Křišťál modrý chalcedon sodalit ametyst ...VZNIKL z "nulového stavu" k TVOŘENÍ okamžité reality. Je velmi silný až transparentní protože nám ukazuje naší vlastní sílu v plné parádě až se člověk někdy sám lekne...Doporučujeme neustále s ním komunikovat a zaměřit svou mysl třeba minutovým soustředěným pohledem na něj. Aktivujete si tím vaší Boží mysl a deaktivujete umělou mysl METRIXU.. Je spíše vhodný pro ty,který už nejakou zkušenost s VV FILTRY měli. Ale silný na sobě pracující člověk po něm sáhne hned....nošením u sebe jen tohoto typu se posunete k sobě a své síly...pak můžete zkoušet ještě jeden typ který vám s ním bude ladit... 


13.typ VV filtru: 3 6 9

CHCETE NOSIT V KAPSE KÓD K TVOŘENÍ ZÁZRAKŮ UNIVERSA ANEBO PÍT VODU, KTERÁ V POSVÁTNÉ GEOMETRII ZAPLŇUJE CELÝ VESMÍR?? ...Pulzující v TACHYONECH rychlejší než Světlo LÉČÍ okamžitě... U tohoto druhu je jedno specifické pravidlo..: jelikož autor Václav Vodalev pracuje s energií a učí každého člověka LÉČIT NAPROSTO VŠE, musí se zájemce o tento VV FILTR osobně potkat s Václavem, ten spustí energie 3 6 9 nejprv do vašeho energetického systému, a pak vám ZÁŘIČ ENERGETICKÝ VODNÍ FILTR VV 3 6 9 předá. aktivace se spojí už s VV FILTREM a vy jednoduchou metodou budete tvůrci vlastního osudu. Cena v doporučení je 2 369 ....při používání druhého (nebo dalšího VV FILTRU) zároveň přechází Kosmický kód 3 6 9 do dalšího typu VV FILTRU a aktivuje potenciál do měřítek, které pro vás udržují bytosti Světla aby nedošlo k "ohrožení " ve velmi silném propojení......tento unikát od Nikola Tesly je fakticky originální, což můžete poznat ve svém životě ze dne na den ...I chuť této Vody je ve vibracích 3 6 9 prostoupena....Držíte v ruce zázrak, na kterém Tesla pracoval celý svůj život. Já jsem dostal povolení ho stáhnout s Kosmického softwaru pro nás všechny, abychom se povznesli z omezení hmoty a závislosti na starých zdrojích kde chybí aspekt lásky Vesmíru.....ps : kdekoliv mi můžete zavolat a já vám poradím pokud bude třeba 604 672 572.