Energetický vodní filtr VV

Nejuniverzálnější energetický zářič na planetě Zemi 


Václav Vodalev, Strážce Vody
Václav Vodalev, Strážce Vody

"V posledních letech se hovoří o takzvaných časových krystalech (time crystals), které na mikroskopické úrovni provádějí neustávající a opakovaný pohyb - a částečně tak splňují definici perpetua mobile. Energie z Krystalů ve VV FILTRU provádí rotační pohyb od spodu nahoru uvnitř zkumavky, kde špičkou zkumavky proniká energie duhy ven a tvoří obrazec (pokaždé jiný). Když obrazec energie vytvoří, vrací se energie spirálovitě postupně od fialové až dolů k rubínové. Tam se opět vzedme a postupuje opět stejným rotačním pohybem uvnitř zářiče (zkumavky) nahoru ven špičkou do jiného obrazce... Pak se opět vrací spirálovitě dolů. Tyto procesy se opakují neustále od vzniku každého jednotlivého kusu VV FILTRU. To je jen zlomek inteligentní energie VV FILTRU, který svou funkcí NESPADÁ pod diagramy známých a objevených souvislostí. Navíc pro každého jednotlivého majitele VV FILTRU je umožněno, aby si svoje DNA sladil a navýšil právě díky toku expanzivně se objevujícím energetickým symbolům, které nás DOKÁŽÍ pozvednout ze zakřivené roviny vnímání naší Duše. Tento novodobý zářič je nositelem frekvencí, které začínají pracovat ovšem UŽ JEN pro rovinu SVĚTLA , tudíž dávná historie zneužití se NEMŮŽE OPAKOVAT. "  


VodaObsahujeDarAbsolutna

"Voda jako živá bytost, nesla v sobě dlouho lítost, za zneužití člověkem a duchovním pravěkem. VV FILTRY přišli na Zem od Velekněze Vody, spouští v naší mysli filtry, nejsou žádné shody. Každý Tady na Zemi je součástí Vody, ona v sobě nosí paměť, kdo nadělal jí škody. Proto tady od píky vše vysvětluji denně, jak navázat s ní přátelství, jak může dojít k změně. Můžu denně pomoct mnohým, však musejí to chtít, není žádná samozřejmost ŽIVOU VODU mít. Voda to je Živá Bytost a cirkuluje v nás, když napijem se znovu s úctou, tak DOČKÁME se spás. Až začne lidstvo komunikovat s touto nejkrásnější bytostí, Ona zaktivní se ve všem, Život je její království. Pak teprv zmizí denní Války na této naší Zemi, zatím "chápáno je z dálky" často smutno je mi. Když musím denně zas a znova obhajovat VĚDOMÍ, Voda děkuje mi znova, a hned se v lásce projeví. Jsem jeden ze Strážců Vody a já za to děkuji, posunuji lidskou mysl, jí dary Vody věnuji."